Ariège, departement i sørlige Frankrike, i regionen Occitanie, ved grensen mot Spania og Andorra; 4890 km2 med 140 000 innb. (2003). Hovedstad: Foix. Omfatter den sentrale delen av Pyreneene med mange topper over 2700 moh. Fjellene, som er gjennomskåret av elven Ariège, faller bratt ned mot det aquitanske lavland. Store beiteområder i fjellene, i lavereliggende strøk jordbruk. Kraftverk, elektrometallurgisk og kjemisk industri m.m.