Argusinnsamlingen, årlig juleinnsamling (1916–86) til trengende som ikke mottok annen støtte («pauvres honteux»); drevet av Aftenposten. Midlene ble skaffet til veie blant annet ved lotteri, Arguslotteriet.