Argana, geologisk formasjon, sedimentlagrekke som ble avsatt i siste del av triastiden i Marokko. Arganaformasjonen er rik på fossiler av vertebrater og deriblant dinosaurus, blant annet Arganasaurus.