Arent Greve, født i Bergen, norsk maler og gullsmed, utdannet i København, drev fra 1774 en mangesidig håndverks- og småkunstvirksomhet i Bergen. Malte også blomsterakvareller og små landskapsbilder. Hans opptegnelser og den interessante naturaliesamling han hadde anlagt på sin eiendom Aastvedt, finnes nå i Bergens offentlige Bibliotek, Historisk Museum i Bergen og Vestlandske Kunstindustrimuseum.