Arenberg, tysk tidligere hertugdømme og mediatisert hertugslekt, sistnevnte egentlig en gren av huset Ligne, kjent siden 1442; har navn etter borgen Aremberg ved elven Ahr sørvest for Bonn. Etter at den gamle greveslekten i grevskapet Mark, som hadde styrt Arenberg fra slutten av 1200-tallet, døde ut på mannssiden i 1541, gikk godset noen år senere ved ekteskap over til grev Johan av Ligne, som var stattholder i flere av provinsene i Spansk Nederland og fikk tittelen riksgreve av Arenberg 1549. Hans sønn ble riksfyrste 1576; slekten arvet hertugdømmene Aerschot og Croy 1612 og fikk 1644 tittelen hertug av Arenberg. Under revolusjonskrigene på slutten av 1700-tallet ble hertugdømmet i 1794 okkupert av franske tropper, og ved freden i Luneville (1801) ble området offisielt annektert av Frankrike. Som erstatning fikk slektens overhode tre ikke sammenhengende landområder (områdene rundt Dülmen og Recklinghausen mellom Osnabrück og Münster samt et større område rundt Meppen ved elven Ems nær grensen mellom Nederland og Tyskland) og var suveren hertug av Arenberg-Meppen 1801–10, men etter Napoleons fall ble landområdene innlemmet i kongedømmene Preussen og Hannover. Hertugen og prinsene av Arenberg er fremdeles blant Europas store godseiere, selv om mange eiendommer gikk tapt etter 1914, da hertugen eide 3 millioner dekar i Tyskland og store godser i Belgia og Frankrike.