Arctous, planteslekt i lyngfamilien, 5 arter av busker og dvergbusker i tempererte strøk i Europa, Asia og Nord-Amerika. I Norge bare én art, rypebær.