Arctanderbyen, hageby i Oslo, oppført 1910–11 på eiendommen Svingen i Ekebergskråningen. Området var landets første hageby, bygd etter engelsk mønster. Den består av 29 vertikaltdelte tomannsboliger i pusset tegl, oppført 1910–11 (arkitekter Morgenstierne & Eide), etter arkitektkonkurranse utlyst 1907 av borgermester Sofus Arctander, med formål å skape den ideelle arbeiderbolig. Hvert hus har to vertikaldelte leiligheter på tre rom og kjøkken. I 1930 oppførte beboerne en byste av Arctander i hagebyen.