Archibald, Sir Geikie, britisk geolog, bror av J. Geikie. 1881–1901 sjef for Geological Survey and Museum i London, var en dominerende personlighet i sin tids geologi. Han utgav en lang rekke avhandlinger og flere lærebøker i geologi, bl.a. Textbook of Geology, som ble oversatt til norsk i 1889.