Arbogast, romersk feltherre av frankisk herkomst. Under keiser Gratianus utmerket han seg som feltherre i Rhin- og Donau-landene. Var under Valentinianus 2 overfeltherre og hersket nesten selvstendig i Gallia. 392 drepte han keiseren, som hadde gitt ham avskjed, og utropte Eugenius til vestromersk keiser. Den østromerske keiser Theodosius drog imot dem, slo dem ved Aquileia 394 og lot den fangne Eugenius henrette, mens Arbogast flyktet og begikk selvmord.