Arbeidsgiverforening for private virksomheter i offentlig sektor, norsk arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, stiftet 1949 som Private Helseinstitusjoners Landsforbund (PHL), endret navn i 1992. Gikk inn i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH, nå Virke) 1998/99 med 575 medlemsbedrifter med til sammen 17 500 ansatte.