Arbeidet, tidligere politisk dagsavis, startet av fagorganisasjonen i Bergen 1893, ble 1905 overtatt av Bergens Arbeiderparti, fra 1923 organ for kommunistpartiet på Vestlandet. Blant medarbeiderne var Andreas Paulson og blant redaktørene Olav Scheflo. Avisen gikk inn 1949.