Arbeiderbruk- og Boligbanken, norsk statsstøttet bank, grunnlagt 1903 for å skaffe billige lån til anskaffelse av eget småbruk eller egen bolig. I 1915 avløst av Den Norske Stats Småbruk- og Boligbank, som fra 1948 het Noregs Småbruk- og Bustadbank. Banken ble 1966 opptatt i Statens Landbruksbank.