Arawale, reservat med verneverdige dyr og urbefolkning, 533 km2, 77 km sør for byen Garissa i North Eastern Province i Kenya.