Den arabiske ørken, ørken som dekker store deler av Arabiske halvøy. Areal 2 330 000 km². Ørkenen finnes i Saudi-Arabia, Jemen, Qatar, Oman, Jordan, Syria og Irak. I den arabiske ørken finnes Sandsjøen Rub' al-Khali i sørøst og Hejjazfjellene i vest. Det er forekomster av olje/gass, fosfor og svovel.