«Vannet stanser» (i vannuret), gammel romersk talemåte for å være i en knipe.