Appius Claudius Caecus, (den blinde), romersk statsmann. Som censor 312 f.Kr. lot han anlegge en vannledning til Roma og lot bygge Via Appia. Han skal også ha opptatt sønner av frigitte i senatet, muligens for å sikre seg innflytelse. Som gammel ble han blind, men kom allikevel i senatet 280 for å fraråde at det ble sluttet fred med kong Pyrrhos. Han skal ha hatt betydning også som jurist og er den eldste romerske forfatter hvis navn man kjenner.