Apostolisk vikariat, katolsk misjonsområde, svarer til et bispedømme og ledes av en apostolisk vikar. Norge og Danmark ble apostoliske vikariater i 1892. Det apostoliske vikariat i Sør-Norge ble i 1953 omdannet til regulært bispedømme.