Apollodoros fra Athen, gresk historiker og dikter. Av hans historiske, geografiske og mytografiske verker er bare fragmenter bevart. I diktet Chronica, som er gått tapt, skildret han den greske kulturhistorien fra Trojas fall. Det såkalte Bibliotheke, et kompendium i mytologi, er med urette tilskrevet ham.