Antonio Vivarini, maler fra Venezia. Kjent som grunnleggeren av Muranoskolen; arbeidet sammen med sin svoger Giovanni d'Allemagna til hans død (ca. 1450), deretter arbeidet han sammen med broren Bartolommeo (død 1499). I sin gullgrunn med gotiske detaljer peker hans bilder tilbake på bysantinsk tradisjon, samtidig som Gentile da Fabriano, senere Andrea Mantegna og Giovanni Bellini har virket inn på hans kunst. Sammen med d'Allemagna utførte han Santa Magdalena båret av engler (Berlin), Marias kroning (1444) og Madonna med fire kirkefedre (1446, begge i Venezia). Alene utførte han Kongenes tilbedelse (1430-årene, Berlin) og St. Antonius med helgen (1464, Vatikanet).