Antonio Cánovas del Castillo, spansk politiker og forfatter. Fire ganger statsminister etter 1874. Fikk stanset den annen karlistkrig og opprøret på Cuba. Innenrikspolitisk fikk han opphevet den alminnelige stemmerett og jurydomstoler, innskrenket trosfriheten og førte strengt tilsyn med pressen. Skrev flere historiske og litteraturhistoriske arbeider. I aug. 1897 ble han myrdet av en anarkist.