Antonio Berlese, italiensk entomolog, direktør for Stazione di Entomologia agraria i Firenze, en av banebryterne innen anvendt entomologi. Han reddet bl.a. det italienske landbruk fra morbærskjoldlusas ødeleggende herjinger ved å innføre en liten snylteveps fra Japan, en oppdagelse som senere kom mange silkeormdyrkende land til gode. I hans klassiske arbeider over midder er beskrevet og avbildet flere hundre nye arter.