Antonio Augusto Giacometti, sveitsisk maler. Søkte særlig å skape en koloristisk uttrykkskunst og utførte en rekke muralarbeider, mosaikker til universitetet i Zürich, og glassmalerier, bl.a. til St. Martin i Chur, Stadtkirche i Winterthur og Fraumünster i Zürich. Utgav Von Stampa bis Florenz. Blätter der Erinnerung (1943).