Antoni, mannsnavn, latinsk genitiv av Antonius, i eldre tid brukt som patronym (farsnavn), men fra 1700-tallet også som alminnelig fornavn, med tyngdepunktet i Vestfold, Vest-Agder, Sunnmøre og Nordland. Sjelden etter 1930.