Anton Semjonovitsj Makarenko, sovjetisk pedagog. Han ble 1920 bestyrer for oppdragelsesinstitusjonen Gorkij for mindreårige lovovertredere. Han ble i 1920-årene internasjonalt kjent for sitt system for oppdragelse av særlig vanskelige og kriminelle barn i Sovjetunionen. Hans tanker om gruppen, kollektivet og samfunnet som normsetter for den enkelte og som utøver av straff og belønning gjorde ham til en sentral skikkelse i sovjetisk skoleutvikling etter den annen verdenskrig. Sine tanker fremla han i boken Pedagogiske poem (1935–36, norsk overs. 1955).