Anton Melbye var en av tre brødre, Vilhelm (1824–82) og Fritz (1826–69), alle danske marinemalere. De oppholdt seg for en stor del i utlandet (Paris, England, New York) og malte med virtuos teknikk og god virkning dramatiske stormscener i tidens internasjonale stil. Størst ry vant Anton Melbye.