Antoine Louis Claude Destutt de Tracy var en fransk filosof som stod 1700-tallets materialisme nær. Han var sterkt politisk engasjert under den franske revolusjon, og hadde flere militære og politiske verv i revolusjons- og Napoleonstiden. Han antas å ha vært den første til å bruke begrepet 'ideologi'.