Antoine François Andréossy, fransk general, utmerket seg særlig under Napoleons italienske felttog 1796 og i Egypt 1798, medvirket ved statskuppet 1799. Ble 1800 direktør i krigsministeriet, 1802 sendemann i London, senere i Wien og Istanbul. 1805 deltok han i felttoget i Tyskland, erklærte seg etter Napoleons nederlag ved Waterloo for bourbonerne, 1827 medlem av deputertkammeret.