Antoine Augustin Cournot, fransk matematiker og sosialøkonom, og en av grunnleggerne av den matematiske behandling av økonomiske problemer. Hans hovedverk Recherches sur les principes de la théorie des richesses (1838) ble lite påaktet av hans samtid, men betraktes nå som et viktig pionerarbeid på dette område.