Antislaveriselskapet, norsk avdeling av The Anti Slavery Society; grunnlagt 1967 med formål å bekjempe og drive informasjonsvirksomhet om slaveri, slavehandel o.l., herunder også minoritetsgruppers problemer.