Antisana, vulkan i midtre Ecuador på østsiden av Quito-dalen, ca. 40 km sørøst for Quito, 5704 moh. Toppområdet, som består av to kjegler, er dekket av snø og is ned til ca. 4200 moh. Utbrudd 1802.