Antiope, kongsdatter som ble elsket av Zevs og fødte ham sønnene Amfion og Zethos, men ble forfulgt av sin farbror Lykos og hans hustru Dirke. Amfion og Zethos bandt Dirke til hornene på en okse, som slepte henne i hjel, en skjebne Dirke hadde tiltenkt Antiope. Et berømt billedhuggerverk fra 2. århundre f.Kr., den såkalte farnesiske tyr, fremstiller avstraffelsen av Dirke.