Antiokhos 9 Kyzikenos, konge i Syria 96–95 f.Kr., sønn av Antiokhos 7, kom til makten eter å ha myrdet sin halvbror, Antiokhos 8, men ble hele tiden bekjempet av halvbrorens sønn og til slutt drevet til selvmord.