(«Haukenesen»), konge i Syria 125–96 f.Kr., sønn av Demetrios 2, kom til makten etter å ha beseiret en motkonge, tvang sin tyranniske mor til å drikke den gift hun hadde tiltenkt ham, noe som førte til at han også fikk tilnavnet Filometor («den som er glad i sin mor»), ble frarøvet en stor del av sitt rike og til slutt myrdet av halvbroren Antiokhos Kyzikenos.