Antiokhos 7 Sidetes, (kalt så fordi han var oppdradd i byen Side i Pamfylia)164–129, konge i Syria 138–129 f.Kr., sønn av Demetrios 1, kom til makten etter lange stridigheter; falt i krig mot partherne.