(«Guden»), konge i Syria 261–246 f.Kr., sønn av Antiokhos 1. Sitt tilnavn fikk han etter å ha befridd borgerne i Milet for en tyrann; men i krig mot egypterne var han uheldig, og flere deler av hans rike gikk tapt.