(«Asiaten»), konge i Syria 69–64 f.Kr., sønn av Antiokhos 10, ble innsatt til konge av Lucullus, men fratatt kongeverdigheten igjen av Pompeius, som gjorde Syria til romersk provins.