Antiokhos 10 Eusebes, konge i Syria 95–92 f.Kr., sønn av Antiokhos 9, tilbrakte hele sin regjeringstid i strid mot indre og ytre fiender og falt i krig mot partherne.