Antigonos 2 Gonatas, sønn av Demetrios Poliorketes, sønnesønn av A. Kyklops, konge i Makedonia fra 276. Forsvarte landet mot gallerne, lå i stadig strid med kong Pyrrhos av Epirus og Ptolemaios i Egypt. Hans lange styre styrket Makedonia. Selv var han kjent for sine intellektuelle interesser (filosofi, historie).