Antigonos 1, med tilnavnet Kyklops eller Monofthalmos («den enøyde»), ca. 382-301 f.Kr.; en av Aleksander den stores feltherrer som etter Aleksanders død fikk makten i Lilleasia og etter riksforstanderen Antipatros' død aspirerte til å herske over hele Aleksanders rike. Nedkjempet flere konkurrenter i Lilleasia og holdt stillingen mot diadokene i andre deler av riket (Kassandros, Ptolemaios, Lysimakhos, Selevkos) i en rekke større og mindre kriger. Tok kongetittel i 306; ble endelig beseiret og drept i slaget ved Ipsos i Frygia i 301.