Antialkidas, spartansk hærfører, gjennomtvang 386 f.Kr. med persisk støtte den såkalte kongefreden: De greske byene i Lilleasia og på Kypros skulle tilhøre perserkongen, alle andre greske byer skulle være frie og selvstyrte (autonome). Denne fred gjorde Persia til den avgjørende faktor i gresk politikk, og ble grunnlaget for de greske staters innbyrdes forhold, like til Filips seier ved Khaironeia 338.