Anti-Corn-Law League, forbundet mot kornlovene, ble stiftet i Manchester 1839 av frihandelens store agitator Richard Cobden. Målet var å få avskaffet den høye toll på korn som var innført 1815 og som fordyret brødet for arbeidere og middelklasse. Godseierne hadde interesse av å opprettholde importavgiften. Tollen ble nedsatt 1842, men ligaens agitasjon fortsatte, og 1846 ble korntollen fullstendig opphevet etter forslag av Sir Robert Peel. Forbundet ble oppløst 1849.