Antero de Quental, portugisisk dikter og filosof. Han var en ledende figur i den såkalte «70-generasjonen». Redigerte i 1865 denne grupperingens manifest og gav dermed støtet til den mangeårige litterære feiden som går under betegnelsen Coimbra-spørsmålet. Hans diktning viser et sammensatt indre, og brytningen mellom det Europa han lærte å kjenne og det Portugal han levde i. I 1865 kom Odes modernas, Sonetos. Quental var inspirert av Proudhon og andre franske sosialister og var den ledende skikkelsen i 1860- og 1870-årenes radikalisme i Portugal. Hans voldsomme offentlige og politiske engasjement førte til frustrasjoner og skuffelser, og Quental endte sitt eget liv.