Antônio Gonçalves Dias, brasiliansk forfatter. Han var portugisisk av fødsel og fikk sin utdannelse i Portugal, der han kom under innflytelse av romantikeren Garrett. Han foretok mange reiser nord i Brasil for å studere indianerkultur og historie, og med ham begynte den brasilianske romantikkens idylliserende beskrivelse av indianerne og av forholdet mellom indianer og hvit, den såkalte indianismo. Det er likevel som kjærlighetsdikter og skildrer av hjemlandets overveldende natur Dias er et stort navn i brasiliansk litteratur den dag i dag – ikke minst gjennom det berømte diktet Canção do exílio. Han har øvd stor innflytelse på brasilianske diktere helt opp i vår egen tid.