António José da Silva, født i Brasil, portugisisk dramatiker. Han levde mest i Lisboa; skrev og oppførte en rekke skuespill, som både av ham selv og kritikerne i samtiden ble kalt «óperas», fordi de hadde en rekke musikalske innslag. I 1737 ble han fengslet for siste gang, og to år senere endte han sitt liv på bålet. I dag er da Silva gjenstand for betydelig interesse; han er bindeleddet til en europeisk dramatradisjon, som den franske «opéra comique» og John Gay og hans «Tiggeropera» (1728).