Anstein Gjengedal, norsk jurist. Statsadvokat i Eidsivating fra 1977, førstestatsadvokat fra 1983. Førstestatsadvokat og nestleder i Økokrim 1989–96, leder 1996–2000, politimester i Oslo 2000–12. Formann i Norges Idrettsforbunds lovutvalg fra 1984, medlem av Straffelovkommisjonen 1988–92.