Anny, kvinnenavn, engelsk kjæleform av Anna. Populært navn i mellomkrigstiden, lite brukt etter 1970. Varianter Annie og Anni.