Annunziataordenen, italiensk verdslig ridderorden, innstiftet 1362 til minne om Amadeus 5 av Savoia. Opprinnelig var tallet på riddere begrenset til 15. Ordenen var kongedømmets fornemste utmerkelse. Etter monarkiets fall 1946 ble den betraktet som huset Savoias husorden. Opphevet ved lov 1950.