Annibale Caro, født i Civitanova (Ancona), italiensk dikter; var sekretær hos kardinal Gaddi og senere hos kardinal Alessandro Farnese. Han er særlig kjent for sin elegante språkføring. De fleste av hans verker utkom først etter hans død, bl.a. brevene og hans oversettelse av Vergils Aeneiden (fullført 1566), som nærmest er en fri gjendiktning. Her fikk Caro anledning til å vise hvor stor uttrykkskraft det allerede lå i «il volgare», det italienske språket, i motsetning til den lærde latin. Viktig er også hans prosaversjon av den greske fortellingen Dafni e Cloe.