Annette M'Baye d'Erneville, senegalesisk lyriker. I sine sterke dikt tar hun opp kvinnelige erfaringer, og hun har fungert som en betydelig inspirator for kvinnelige afrikanske forfattere, særlig innenfor det franskspråklige området. Uttrykksformen hennes er preget av musikalitet og bevisst bruk av rytmene i språket. Hennes mest kjente samlinger er Poèmes africains (1965) og Kaddu (1966). Hun har også utgitt barnebøker.