Anne Welle-Strand, norsk pedagog og utdanningsforsker, datter av Erling Welle-Strand. Ph.D. 1996 i Stockholm. Ansatt ved Universitetet i Oslo 1997–98, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI 1999, professor i utdanningsledelse sst. fra 2004. Direktør ved BIs Senter for utdanningsledelse fra 2003. Har ledet flere forskningsprosjekter, bl.a. om effekten av utdanningsprosjekter i norsk bistand i flere land i det sørlige Afrika, Etiopia, Filippinene, Chile og Brasil, og fra 2003 HEAD-prosjektet, en sammenliknende studie om skolelederopplæring i Norge, Finland, Frankrike, Storbritannia og USA.